Orchidey Slovenska

Aj na Slovensku voľne v prírode rastú orchidey , a to až 79 druhov a poddruhov patriacich do čeľade vstavačovitých. Rastú na lúkach, pasienkoch, rašeliniskách, v močiaroch a v lesoch.

Všetky slovenské orchidey sú chránené zoznamom CITES a ich trhanie, vykopávanie a pokusy o presadenie, ničenie či poškodzovanie stanovíšť, na ktorých rastú, je zakázané.

Podľa Ing. Petra Fridmana (vedúceho oddelenia tropickej a subtropickej vegetácie z Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach) aj napriek tomu stále dochádza k ničeniu ich prirodzených stanovíšť tým dochádza k ich ústupu v našej prírode a navyše ich zber resp. vykopávanie predstavuje hrozbu už nielen pre vzácnejšie druhy, ale niekedy dokonca aj pre tie bežnejšie.

Rody slovenských orchidey:

 • bieloprst
 • červenohlav
 • črievičník
 • hľuzovec
 • hmyzovník
 • hniezdovka
 • jazýčkovec
 • koralica
 • kruštík
 • modruška
 • pavstalač
 • päťprstnica
 • pokrut
 • prilbovka
 • sklenobyľ
 • smrečinec
 • trčníček
 • trčuľa
 • vemenníček
 • vemenník
 • vstavač
 • vstavačik
 • vstavačovec

Zoznam slovenských druhov orchidey

Nádherné fotografie: www.jurajgavura.sk/orchidey-turca/ 
Ďalšie info na www.orchidey.sk/sk/druhy-orchidei/ 

Zvláštnosťou orchideí je časté kríženie, ktoré sa vyskytuje hlavne na lokalitách vitálnych populácií krížiacich sa druhov. Vzácnosť a krása orchideí je dôvodom pre ochranu nielen samotných jedincov, ale aj ich biotopov. To, či sa tieto zvláštne a krásne rastliny zachovajú aj pre nasledujúce generácie bude závisieť od našej schopnosti vedieť oceniť hodnoty, ktoré sú ukryté v prírode.

Tento obsah bol zaradený v kvet, orchidea a označkovaný ako , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.